Merito
    Seite drucken

    Klasik Natura Merito NG

    Jamstvo materialJamstvo material zmrzalIBOCE

    Prirodan i dostupan

    Crijep Klasik Natura predstavlja novi model crijepa u klasičnom obliku, koji omogućuje ekonomičnu novogradnju i obnovu krova. Klasik Natura je prirodan i dostupan crijep za funkcionalan i siguran krov.

    Klik za upit.

    Tehnički podaci

    Površina glatka
    Težina 4,4 kg / komad
    Veličina 330 x 420 mm
    Visina profila 25 mm
    Dužina visećeg djela 398 mm
    Pokrovna širina 300 mm
    Min. potrebno po m² cca. 9,8 komada

    Konstrukcije

    Raspored letava

    Krovni nagib i dodatne mjere
    Pri projektiranju i izvedbi krovišta potrebno je posebne mjere predvidjeti ako se pred krov postavljaju povećani zahtjevi zbog lokalnih uvjeta gradnje, dogradnje na krovu, korištenje potkrovlja ili vrlo visokih, odn.niskih krvnih nagiba. Na raspolaganju stoe: bočne spojnice, sekundarni krov ( daščana otplata,hidrizolacija, krovna folija). Dimenzije konraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50.

    Dodatne mjere
    Kao dodatnu mjeru zaštite od snježnih nanosa preporučujemo izvedbu sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primijeniti slijedeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

    • =15° - nužna je izvedba sekundarnog krova
    • >22° - polaganje bez dodatnih mjera
    • >45° - (i u izrazito vjetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crijep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom.
    • >60° - svaki crijep pričvrstiti na letvu

    Kod svih nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička djelovanja vjetra. 

     

    nagib krova >15 ° < 25 °
    >15 ° < 25 °
    nagib krova >25 ° < 30 °
    >25 ° < 30 °
    nagib krova >30 °
    >30 °
    tabela nagib krova >15 ° < 25
    tabela >15 ° < 25
    tabela nagib krova >25 ° < 30 °
    tabela >25 ° < 30 °
    tabela nagib krova >30 °
    tabela >30

    Nagib krova >15 ° < 25 °
    Najmanji preklop crjepova: 10,5 cm
    Max. razmak među letvama 31,5 cm
    Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

    Nagib krova >25 ° < 30 °
    Najmanji preklop crjepova: 9 cm
    Max. razmak među letvama 33 cm
    Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

    Nagib krova >30 °
    Najmanji preklop crjepova: 8 cm
    Max. razmak među letvama 34 cm
    Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

       

    širine konstrukcije
    širine konstrukcije
    tabela širine konstrukcije
    tabela širine konstrukcije

    Izračun širine konstrukcije kod upotrebe rubnih crjepova
    Pokrovna širina = širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za rubne crjepove)
    Pokrovna širina=umnožak od 30 cm +1x3 cm odn. 15 cm + 1x3 cm

    Krovna oprema

    Prospektni materijali
    Bramac Therm izolacija
    Koliko košta Vaš krov?
    Želite li znati koliko će Vas koštati pokrov? Na pravom ste mjestu! Sa samo nekoliko podataka možemo Vam izračunati okvirne troškove materijala. Naravno, možete i zatražiti besplatnu i neobavezujuću specifikaciju.
    Savršeno zaštićen crijep.

    Centrala

    Bramac pokrovni sistemi d.o.o

    Buzinski prilaz 10

    10 010 Zagreb

    Hrvatska

    Tel: +385 (0) 1 65 94 200

    Fax: + 385 (0) 1 65 94 233

    e-mail: info-hr(at)bramac.com

    Web: bramac.hr

    Za Vas smo dostupni telefonom: od ponedjeljka do petka od 8:00- 16:00 h besplatni info telefon: 0800 0401

    Upit preko kontaktnog obrasca